Δρομολόγια ΚΤΕΛ

K.Τ. Ε. Λ. ΑΙΓΙΝΑΣ 

Πίνακας Δρομολογίων

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΚΤΕΛ Αίγινας - Πληροφορίες: 22970-22787