σκάφη

  • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

    Στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα λιμάνι της Αίγινας, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τον τιμοκατάλογο που αφορά τα λιμενικά τέλη για σκάφη αναψυχής, επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη.