Εθελοντική εξόρμηση καθαριότητας στην περιοχή της μονής Παναγιάς Χρυσολεόντισσας.

Πραγματοποιήθηκε και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 η εθελοντική εξόρμηση καθαριότητας στο χώρο γύρω από τη ιερή μονή Παναγιάς Χρυσολεόντισσας. Απομακρύνθηκαν ποικίλα ογκώδη αντικείμενα, κατάλοιπα ευφροσύνης και αφροσύνης των πανηγυριών. Θα προτείναμε οι μονές, που αφθονούν στο νησί μας και πέριξ των οποίων γίνονται εκδηλώσεις, να μεριμνούσαν ώστε οι συμμετέχοντες επαγγελματίες να φέρουν κάδους απορριμμάτων. Ευχαριστούμε τους εθελοντές για την συμμετοχή τους και την ιερή μονή για την φιλοξενία της.

Ομάδα Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική.