Αιγινήτες αγιογράφοι εκθέτουν στο Λαογραφικό.

Σας καλούμε στα εγκαίνια της έκθεσης Αγιογραφίας – Ζωγραφικής Αιγινητών Καλλιτεχνών, που θα γίνουν στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου στις 29 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30. Διάρκεια έκθεσης: 29 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019, Ανοικτά καθημερινά: 10.00.- 14.00 και 19.00 – 22.30