ΕΚΠΑΖ. Αίγινα. Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων.

Το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων βρίσκεται στην περιοχή Μετόχι, μεταξύ της Παχειάς Ράχης και του Ανιτσαίου. Η δράση του ΕΚΠΑΖ ξεκίνησε το 1984 και είναι το πρώτο κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στα Βαλκάνια. Τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ επισκέπτονται εκατοντάδες εκδρομείς της Αίγινας, τόσο σύλλογοι, όσο και σχολεία, καθώς μπορούν να βιώσουν από κοντά την πραγματικά αξιόλογη εμπειρία της περίθαλψης αγρίων ζώων που μπορεί να δει κανείς μόνο στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι στόχοι του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων είναι:

  • Περίθαλψη όσων άγριων ζώων βρίσκονται τραυματισμένα κι ανήμπορα να επιβιώσουν και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον όσων από αυτά μετά την θεραπεία είναι υγιή και ικανά να αντεπεξέλθουν μόνα τους.
  • Συλλογή στοιχείων για τους κινδύνους που απειλούν τα άγρια ζώα σε όλη την επικράτεια.
  • Ενεργή δράση για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τα άγρια ζώα με την ανάπτυξη προληπτικής δράσης και προτάσεων προς τους φορείς.
  • Προστασία απειλούμενων ειδών μέσω της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων, υλοποιώντας την πολιτική της πολιτείας γιά την προστασία των ειδών και των βιοτόπων τους.

Το 1992 το ΕΚΠΑΖ έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την προσφορά και τη δράση του στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και βέβαια την εθελοντική προσφορά των μελών του.

Το ΕΚΠΑΖ λαμβάνει κάθε έτος περίπου 4.500 άγρια ​​ζώα και πουλιά από όλη την Ελλάδα, με διάφορες αιτίες εισαγωγής όπως: νεαρά ζώα και νεοσσούς που πέφτουν από τις φωλιές, πουλιά που τραυματίζονται σε σοβαρά ατυχήματα ή παράνομο κυνήγι, από ηλεκτροπληξία, από δηλητηρίαση, από εξάντληση στο ταξίδι της μετανάστευσης κτλ, τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σε προστατευόμενα είδη, που βρίσκονται σε θέση να να μην μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους. Μετά τη θεραπεία τους, επανεντάσσονται πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον.

Τηλ: 6979914851.