Οι πλωτές προβλήτες. Μικρός περίπατος ανάμεσα στις βάρκες.

Οι πλωτές προβλήτες. Μικρός περίπατος ανάμεσα στις βάρκες.

Ίσως να τις έχετε προσέξει κάποια στιγμή. Όμως τώρα τον χειμώνα, καθώς στο λιμάνι οι ρυθμοί πέφτουν, οι πλωτές προβλήτες προσφέρουν μια ευκαιρία για να περπατήσει κανείς ανάμεσα στις βάρκες και τα παραδοσιακά σκαριά του λιμανιού.