Η βροχούλα έδωσε μια ξεχωριστή ομορφιά στα σοκάκια του κέντρου.

Η βροχούλα έδωσε μια ξεχωριστή ομορφιά στα σοκάκια του κέντρου.

Η βροχούλα σήμερα στην Αίγινα έδωσε μια ξεχωριστή ομορφιά στα σοκάκια του κέντρου. Είναι γειτονιές που κρατάνε ακόμη την ομορφιά μιάς άλλης εποχής.