Αντικρίζοντας το λιμάνι από τον λιμενοβραχίονα του ΚΕ.

Αντικρίζοντας το λιμάνι από τον λιμενοβραχίονα του ΚΕ.

Ο λιμενοβραχίονας του ΚΕ είναι ένα από τα πρώτα σημεία που βλέπουμε όταν μπαίνουμε με το πλοίο στο λιμάνι της Αίγινας. Μια βραδινή βόλτα θα αποκαλύψει την ομορφιά της παραλίας την Αίγινας τον χειμώνα.